Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Rialacháin na hEorpa 2007-2013

Rialacháin CSE 2007-2013

 • Rialachán Uimh. ón gComhairle 1298/2013 - ag leasú 1083 ó 2006 de 11 Iúil 2006 ina leagtar amach soláthairtí ginearálta den Chiste Forbraíochta Réigiúnaí, an Ciste Sóisialta agus an Ciste Comhtháthaithe agus a aisghaireann Rialachán (CE) Uimh 1260/1999.
 • Rialachán Uimh. ón gComhairle 1297/2013 - ag leasú 1083 ó 2006 de11 Iúil 2006 ina leagtar amach soláthairtí ginearálta den Chiste Forbraíochta Réigiúnach, an Ciste Sóisialta agus an Ciste Comhtháthaithe agus a aisghaireann Rialachán (CE) Uimh 1260/1999.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1311/2011 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle, 13 Nollaig 2011 ag leasú Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1083/2006 maidir le roinnt soláthairtí a bhaineann le bainistíocht airgeadais do roinnt Ballstát atá i mbaol mórdheacrachtaí maidir lena gcobhsaíocht airgeadais.
 • Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 1989/2006 de 21 Nollaig 2006 ag leasú Iarscríbhinn III de Rialachán (CE) Uimh 1083/2006.
 • Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 85/2009 de 19 Eanáir 2009 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1083/2006 maidir le roinnt soláthairtí a bhaineann le bainistíocht airgeadais.
 • Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 423/2012 de 22 Bealtaine 2012 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1083/2006 maidir le soláthairtí áirithe a bhaineann le hionstraimí um chomhroinnt-riosca do Bhaill Stáit a mhothaíonn nó atá i mbaol mórdheacrachtaí maidir le cobhsaíocht airgeadais.
 • Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh. 832/2010 de17 Meán Fómhair 2010 ag leasú Rialachán (CE) Uimh. 1828/ 2006 ag leagan amach rialacha d’fheidhmiú Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh. 1083/2006 ina bhfuil na soláthairtí ginearálta don Chiste Forbraíochta Réigiúnaí agus do Chiste Comhtháthaithe na hEorpa mar aon le Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus de Chomhairle Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 539/2010 de Pharlaimint agus de Chomhairle na hEorpa de 16 Meitheamh 2010 ag leasú Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1083/2006 ina ndéantar soláthairtí a leagan síos do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe ó thaobh roinnt riachtanas a shimpliú agus ó thaobh roinnt soláthairtí bainteach le bainsitíocht airgeadais.
 • Rialacháin an Choimisiúin (CE) Uimh 846/2009 de 1 Meán Fómhair 2009 ag leasú Rialachán (CE) 1828/2006 ag leagan amach rialacha don fhorfheidhmiú ar Rialachán ón gComhairle (CE) 1083/2006 ina ndéantar cur síos ar na soláthairtí ginearálta de Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, de Chiste Sóisialta na hEorpa agus den Chiste Comhtháthaithe agus de Rialachán (CE)  Uimh 1080/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 396/2009 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle de 6 Bealtaine 2009 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1081/2006 de Chiste Sóisialta na hEorpa chun síneadh a chur leis na cineálacha costas atá incháilithe do ranníocaíocht ón CSE.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 397/2009 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle de 6 Bealtaine 2009 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1080/2006 ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa maidir le hincháilitheacht infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh agus i bhfuinneamh in-athnuaite i dtithíocht.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 284/2009 de 7 Aibreán 2009 arna leasú le Rialachán (CE)  Uimh 1083/2006 a dhéanann forálacha ginearálta a rianadh do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, do Chiste Sóisialta na hEorpa agus don Chiste Comhtháthaithe a bhaineann le forálacha áirithe maidir le bainistiú airgeadais. 
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1341/2008 de 18 Nollaig 2008 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1083/2006 a dhéanann forálacha ginearálta a rianadh do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, do Chiste Sóisialta na hEorpa agus don Chiste Comhtháthaithe, a bhaineann le tionscnaimh a ghineann ioncam.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1080/2006 de 5 Iúil 2006 ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus ar Rialachán (CE) Uimh 1783/1999 a aisghairm.
 • Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 1828/2006 de 8 Nollaig 2006 a leagan amach rialacha maidir le feidhmiú Rialachán Uimh 1083/2006 an Choimisiúin a dhéanann forálacha ginearálta a rianadh do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, do Chiste Sóisialta na hEorpa agus don Chiste Comhtháthaithe agus Rialachán (CE) Uimh 1080/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.
 • Rialachán Chun Feidhme an Choimisiúin (AE) Uimh. 1236/2011 de 29 Samhain 2011 ag leasú Rialachán (CE) Uimh 1828/2006 maidir le hinfheistíochtaí trí ionstraimí atheagraithe airgeadais.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1081/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus de 5 Iúil 2006 ar Chiste Sóisialta na hEorpa agus ar Rialachán (CE) Uimh 1784/1999 a athghairm.
 • Council Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC).
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1082/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle de 5 Iúil 2006 ar ghrúpa Eorpach don chomhoibriú críche (EGTC).
 • Rialachán ón gComhairle (CE, Euratom) Uimh 1995/2006 ag leasú Rialachán (ce, Euratom 1605/2002 ar Airgeadais a bhaineann le buiséad ginearálta na bPobal Eorpacha.
 • Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1083/2006 de 11 Iúil 2006 a dhéanann forálacha ginearálta a rianadh do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, agus don Chiste Comhtháthaithe agus a  aisghaireann Rialachán (CE) Uimh 1260/1999
 • Ceartúchán ar Rialachán an Choimisiúin (CE) Uimh 1828/2006 de 8 Nollaig 2006 a leagan amach rialacha um fheidhmiú Rialachán ón gComhairle (CE) Uimh 1083/2006 ina ndéantar an soláthar ginearálta a rianadh ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, Ciste Sóisialta na hEorpa agus an Ciste Comhtháthaithe mar aon le Rialachán (CE) Uimh 1080/2006 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle ar Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa.
 • Rialachán ón gComhairle (EC, Euratom) Uimh 1605/2002 ar an rialachán airgeadais a bhaineann le buiséad ginearálta na bPobal Eorpacha.
 • Rialachán ón gCoimisiún (EC, Euratom) Uimh 2342/2002 de 23 Nollaig 2002 a leagan amach mionrialacha um fheidhmiú Rialachán na Comhairle (CE, Euratom) Uimh 1605/2002 ar an rialachán airgeadais a bhaineann le buiséad ginearálta na bPobal Eorpacha.
 • Ceartúchán aontachas na Bulgáire agus na Rómáine – na teorannacha a bhaineann le rátaí comh-mhaoinithe.