Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachta Chiste Sóisialta na hEorpa

Maidir Linn

Is rannóg faoi leith laistigh den Roinn Oideachais agus Scileanna é Aonad Beartais agus Oibríochtaí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE). Is é an ról atá aige ná maoirsiú a dhéanamh ar ghnóthaí bainteach le CSE in Éirinn agus léiriú a thabhairt ar ról na hÉireann ag an leibhéal Eorpach. Go sonrach, tá an t-aonad freagrach as forbairt an chláir, as monatóireacht agus feidhmiú na gclár go leanúnach agus as bainistiú airgeadais slán agus éifeachtach ar gach gníomhaíocht de chuid Chiste Sóisialta na hEorpa in Éirinn. Tá freagracht ar aon rannóg a dhéanann sonraí pearsanta a phróiseáil thar ceann na Roinne Oideachais agus Scileanna cloí le polasaí cosaint sonraí na Roinne, lena n-áirítear aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE. Chun Polasaí um Chosaint Sonraí na Roinne mar aon le heolas faoi do chearta um chosaint sonraí a rochtain, féach le do thoil ar leathanach um Chosaint Sonraí na Roinne.

Imeachtaí

Is féidir le hAonad Beartais agus Oibríochtaí CSE soláthraithe seachtracha a úsáid chun clárúcháin ar imeachtaí ábhartha a fhógairt agus a bhainistiú. Nuair a bhítear ag clárú d’imeacht CSE, beidh na sonraí pearsanta seo a leanas á éileamh againn uait:

  • ainm, seoladh ríomhphoist agus ainm an chomhlachta

Nuair a bhítear ag clárú d’imeacht trí sholáthróir seachtrach, déanfar do Shonraí Pearsanta a phróiseáil chun cuidiú an imeacht ábhartha sin a riar m.sh. deimhniú/ticéid a sheoladh. Ní chinneann an soláthróir cé na Sonraí Pearsanta a éileofar ar fhoirmeacha clárúcháin, agus níl freagracht aige ar chruinneas aon Sonraí Pearsanta a sholáthraítear. Ba chóir aon cheisteanna atá agat maidir le do Shonraí Pearsanta agus do chearta faoin dlí um chosaint sonraí a dhíriú ar dtús chuig Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, ní chuig an soláthróir seachtrach.

D’fhéadfadh go mbeadh grianghraif agus físeáin á thógáil againn ag ár n-imeachtaí a fhéadfaí a úsáid do bholscaireacht CSE agus tá deimhniú don chead seo ar mar chuid de d’fhoirm chlárúcháin. Muna bhfuil tú sásta lena leithéid, inis dúinn le do thoil ar lá an imeachta agus cinnteoimid go léireofar meas ar do rogha. 

Cás Staidéir/Grianghraif 

Tá sé de dhualgas ar Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE ról agus gnóthachtálacha CSE a fhoilsiú, trí ghníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide ar thionchar agus ar thorthaí Chlár Oibriúcháin CSE. Bíonn ábhar a éileamh againn gach bliain ó thionscnaimh/rannpháirtithe, lena n-áirítear cás staidéir, agallaimh agus grianghraif. Is féidir na scéalta/íomhánna seo a úsáid in ábhair bholscaireachta lena n-áirítear meáin dhigiteacha (m.sh. láithreáin ghréasáin, meáin shóisialta), foilseacháin, póstaeir, meirgí, físeáin, fógraíochtaí, féilirí.

Caithfear cead follasach a fháil chun aon scéalta/íomhánna a phróiseáil agus a roinnt, is féidir breathnú ar ár bhfoirm thoillithe agus ar ár nóta príobháideachta anseo.

Níl cead ábhar pearsanta ón láithreán gréasáin seo a atáirgeadh.

Ráiteas Príomháideachta Chiste Sóisialta na hEorpa

Baineann an ráiteas seo lenár gcleachtais phríobháideachta maidir don láithreán gréasáin seo. Nílimid freagrach as an ábhar nó na cleachtais phríobháideachta atá ar láithreáin ghréasáin eile. Má thugann tú cuairt ar láithreán gréasáin eile ón ár láithreán, molaimid a ráiteas príobháideachta a léamh le fáil amach conas mar a úsáideann siad do shonraí.

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag CSE ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta ar bith fút ar an láithreán gréasáin seo gan cead uait. Pléifear le faisnéis phearsanta ar bith a thugann tú don Roinn leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) AE 2016/680, an Acht um Chosaint Sonraí 2018 agus Rialacháin rPhríomháideachta 2011 (I.R. 336 de 2011) a phléann le cosaint sonraí ar an bhfón, ríomhphost, SMS agus in úsáid na hIdirlíona.

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn Aonad Beartas agus Oibríochtaí CSE aon sonraí pearsanta fút ar an láithreán gréasáin seo, seachas faisnéis a chuireann tú féin ar fáil. Ní bhíonn aon fhaisnéis a chuireann tú ar fáil ar an mbealach seo ar fáil do thríú páirtí ar bith, agus is in Aonad Beartas agus Oibríochtaí CSE a bhaintear úsáid as, de réir na cúise ar chuir tú an fhaisnéis ar fáil.

Úsáid fianán

Is éard atá i gceist le fianáin ná blúirí beaga faisnéise, arna stóráil i dtéacschomhaid simplí, curtha ar do ríomhaire ag láithreán gréasáin. Is féidir leis an láithreán gréasáin roinnt fianán a léamh ar chuairteanna iartheachtacha duit. D'fhéadfadh go mbainfeadh an fhaisnéis arna stóráil i bhfianán le do chuid gnásanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó uimhir aitheantais uathúil ionas gur féidir leis an láithreán gréasáin 'cuimhniú' ort nuair a fhilleann tú. Déantar fianáin eile a scrios nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí agus ní bhaineann siad sin ach le feidhmiú an láithreáin ghréasáin.

Go hiondúil, ní chuimsíonn fianáin faisnáis phearsanta ónar féidir tú a aithint, ach amháin sa chás go bhfuil a leithéid d'fhaisnéis curtha ar fáil agat don láithreán gréasáin.

Léiríonn an tábla thíos na fianáin atá in úsáid ar www.esf.ie.

Ainm

Cur síos

1P_JAR

Fianán bolscaireachta Google a úsáidtear chun úsáideoir a   thraiceáil agus chun díriú ar fhógraíocht

APISID

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

Fianán a úsáidtear chun seisiún úsáideora ar fhreastalaí   a aithint. Is éard atá i seisiún ná áit ar an bhfreastalaí ar féidir í a   úsáid chun sonraí a stóráil idir iarratais http

CONSENT

In úsáid chun sonraí cuntas Google a choinneáil, má   thugtar faomhadh don bhrabhsálaí le Cuntas Google

HSID

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

NID

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

OGPC

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

SAPISID

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

SID

In úsáid ag Google chun roghanna agus eolas a stóráil

SIDCC

Fianán slándála atá in úsáid ag Google chun sonraí   úsáideoirí a chosaint ón rochtain neamhcheadaithe

SSID

Á úsáid ag Google chun roghanna agus eolas úsáideora a   stóráil

_ga

Cláraíonn UA uathúil a úsáidtear chun eolas staitistiúil   a ghiniúint ar an tslí ina n-úsáideann an cuairteoir an láithreán gréasáin

Fianáin a dhíchumasú

Tá lánchead agat i gcónaí diúltú d’fhianáin, má cheadaíonn do bhrabhsálaí a leithéid, nó iarradh ar do bhrabhsálaí a thabhairt le fios nuair a bhíonn fianán á chur chugat. Is féidir leat comhaid fhianán a scrios ó do ríomhaire freisin de réir mar a thoilíonn tú. Féach na naisc thíos chuig na láithreáin ghréasáin do nósanna imeachta maidir le fianáin a scrios ó do ríomhaire:

Google Analytics

Baineann an láithreán seo úsáid as Google Analytics, ar seirbhís anailísíochta gréasáin é arna sholáthar ag Google Inc. (‘Google’) chun staitisticí a bhailiú ar ár láithreán gréasáin. Cuidíonn na staitisticí a bhailímid linn seirbhís ghréasáin níos fearr a sholáthar d’ár gcuairteoirí. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Google Analytics, téigh chuig láithreán gréasáin Google le do thoil.

Baineann Google Analytics úsáid as fianáin chun seisiúin usáideora a aithint, mar aon le roinnt príomhthréithe a sholáthar i dtuairiscí Google Analytics. Ciallaíonn sé seo go bhfuil na fianáin nasctha le fearann ár láithreáin ghréasáin, agus ní úsáidfimid ach amháin na sonraí fianán sin le haghaidh anailíse staitistiúil a bhaineann le d’iompar brabhsála ar ár láithreáin ghréasáin. Má roghnaíonn tú, is féidir leat rogha an diúltaithe a roghnú trí fhianáin a mhúchadh sna socruithe sainroghanna i do bhrabhsálaí. Is féidir leat roghnú-amach as traiceáil Google Analytics trí Google Analytics Opt-out Browser Add-on a íoslódáil don bhrabhsálaí gréasáin atá agat faoi láthair: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Athúsáid eolais ón Earnáil Phoiblí

Is féidir eolas agus doiciméid a fhaightear ar an láithreán gréasáin a atáirgeadh agus/nó a athúsáid ach an ceadúnas PSI is déanaí a bheith ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Séanadh

Is do threoir eolais amháin a chuirtear ábhair an láithreáin ghréasáin seo ar fáil. Tá sé mar chuspóir rochtain poiblí ar eolas maidir le Ciste Sóisialta na hEorpa a fheabhsú. Cé go ndéantar gach iarracht nuair a bhíonn ábhar á ullmhú don fhoilsiúchán, ní ghlactar aon fhreagracht do ná thar ceann Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE d’aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon suíomh a bhfuil nasc dóibh ón leathanach seo. Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na láithreán a dheimhniú ni féidir glacadh leis seo mar aontú do na suíomhanna seo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi Chosaint Sonraí sa Roinn Oideachais agus Scileanna anseo.