Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

An Coiste Monatóireachta

Baill Choiste Monatóireachta CO-ICD

Coiste Monatóireachta CO-ICD a dhéanann na cinntí polasaí CO-ICD ar a bhfuil ionadaithe ó Údarás Bainistíochta CO-ICD, ó na Ranna agus Gníomhaireachtaí Feidhme, ó Údarás Deimhniúcháin CSE, agus ó Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile, ón gCoimisiún Eorpach, na Comhpháirtithe Sóisialta agus na hIonadaithe Réigiúnacha.

Comhdhéanamh an Choiste Monatóireachta

Is í an Roinn Oideachais agus Scileanna a dhéanann cathaoirleacht ar an gCoiste Monatóireachta agus tá ballraíocht ag na hionadaithe seo a leanas ar an gCoiste:

Comhlachtaí Idirmheánacha.

Údarás Deimhniúcháin CSE.

Údarás Iniúchóireachta CSE .

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

An Roinn Oideachais agus Scileanna

An Roinn Coimirce Sóisialaí

SOLAS

An Roinn Dlí agus Cirt & Comhionannais

An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta & Rialtas Áitiúil

Coimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas

Comhdháil Réigiúnach an Tuaiscirt & an Iarthair & Comhdháil Réigiúnach an Deiscirt

Comhdháil na gCeardchumann

Comhnaidhm Ghnólachtaí & Fhostóirí na hÉireann

Comhlachais Tráchtála na hÉireann

Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe