Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí Fianáin

An Clár Oibriúcháin um Infheistiú i gCaipiteal Daonna (CO-ID) 2007-2013

Forléargas ar an CO um Infheistiú i gCaipiteal Daonna 2007-2013

Ba é an Clár Oibriúcháin um Infheistiú i gCaipiteal Daonna (CO-ICD) clár CSE d’Éireann don tréimhse 2007 to 2013 inar cuireadh €751m san iomlán ar fáil don Chlár lena n-áirítear €375m comhaoinithe ag an AE trí CSE.

Tá 14 sainréimse infheistíochta mar chomhdhéanamh ar an gClár a chuireann go hiomlán le cuspóirí an Chláir. Tá eolas breise ar na réimsí infheistíochta ar leith den Chlár ar fáil sa Chlár Oibríochtúil. Clúdaítear ann freisin an téacs de chinneadh An Coimisiúin Eorpaigh a thug éifeacht doroinnt athruithe ar an gClár.

Cé gur tháinig deireadh le tréimhse an Chláir in 2013, bhí caiteachas maidir le gníomhaíochtaí an Cháir incháilithe go dtí deireadh-2015. Bhí an Clár Oibriúcháin dírithe ar ghníomhachtú sa mhargadh oibre dóibh siúd a bhí dífhostaithe agus do chláir oideachais agus comhionannais.

Liosta na dTairbhithe 2015

Doiciméid Pholasaí 2007-2013

Is iad na príomhdhoiciméid pholasaí atá cruthaithe ag an CSE do thír na hÉireann 2007-2013 ná:

Thóg Plean Forbartha Náisiúnta na hÉireann don tréimhse, ina raibh fáil ar €184 billiún, don tréimhse 2007-2013 ar na gnóthachtálachtaí suntasacha sóisialta agus eacnamaíochta den PFN/CSF (2006-2006). Rinne an plean seacht mbliana seo, dar teideal Transforming Ireland-A Better Quality of Life for All, na gnóthachtálacha ón bPlean roimhe sin a dhaingniú agus soláthraíodh:

  • €54.6 billiún don infheistíocht san infreastruchtúr eacnamaíoch;
  • €49.6 billiún do bhearta don Chuimsiú Sóisialta (leanaí, daoine le míchumais, srl);
  • €33.6 billiún don infreastruchtúr sóisialta (tithíocht, sláinte, ceartas, srl);
  • €25.8 billiún don chaipiteal daonna (scolaíocht, oiliúint, ardoideachas, srl);
  • agus €20 billion do fhiontraíocht, eolaíocht agus nuálaíocht.

Bhí ról comhlántach ag cistí Struchtúrtha an AE maidir leis an PFN 2007-2013 agus bhí CSE dírithe ach go háirithe ar thacú le hidirbheartaíochtaí ar leith a bhain go sonrach le hoibrithe a uasoiliúint, tacú le rannpháirtíocht mhéadaithe ag grúpaí imeallacha sa bhfórsa oibre agus gníomhaíochtaí a thacaíonn le comhionannas agus le leithcheal a sa bhfórsa oibre.

I Rialachán CSE : déantar cur síos ar scóip incháilitheachta na ngníomhaíochtaí do thacú CSE i rith 2007-2013. Ghlac Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh leis an Rialúchán seo ar 5 Iúil 2006.

An Rialachán Ginearálta do Chistí Struchtúrtha : Déanann an Rialachán seo cur síos ar sholáthairtí ginearálta CSE;ERDF agus ar na Cistí Comhtháthaithe. Ghlac Parlaimint Chomhairle an Aontais Eorpaigh leis an Rialachán seo ar 11 Iúil 2006.

An Creat Tagartha Straitéise Náisiúnta (CTSN) : Déanann an doiciméad seo cur síos ar straitéis na hÉireann d’infheistíochtaí trí CSE agus ERDF don tréimhse 2007-2013. Is é cuspóir an CTSN ná treoirpholasaí leathan a sholáthar maidir le maoiniú AE a infheistiú in Éirinn.