Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Comhoibriú Trasnáisiúnta agus Idir-Réigiúnach

Comhoibriú Trasnáisiúnta agus Idir-Réigiúnach

Leanfar ag cur tacaíochta ar fáil sa Chlár seo don chomhoibriú trasnáisiúnta agus idiréigiúnach. Tarlóidh a leithéid ar bhonn traschláir ina mbeidh raon gníomhaíochtaí i gceist seachas tosaíocht ann féin amháin a bheith ann.

Breathnófar ar na réimsí trasnáisiúnta ina bhféadfadh an comhoibriú buntáistí a sholathar don uile thaobh. D’fhéadfadh go mbeadh a leithéid seo i gceist:

  • Eispéiris a roinnt.
  • Taighde agus anailís saincheaptha
  • Acmhainn a thógáil i measc rannpháirtithe agus eagraíochtaí.
  • Réimsí inar chóir cuir chuige a fhorbairt i gcomhpháirt .
  • Iniúchadh ar bharrchleachtas.