Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

An Coiste Monatóireachta

Coiste Monatóireachta PEIL CO 2014-2020

Is é Coiste Monatóireachta PEIL a dhéanann cinntí polasaí maidir le PEIL 2014-2020. Ar an gcoiste seo tá ionadaithe ó Údarás Bainistíochta CSE, na Ranna agus na Gníomhaireachtaí feidhmithe, tÚdarás Deimhniúcháin CSE, Ranna agus Gníomhaireachtaí ábhartha eile, an Coimisiún Eorpach, na Páirtnéirí Sóisialta agus na hIonadaithe Réigiúnacha.

Tá bileog eolais curtha ar fáil ag Údarás Bainistíochta CSF ina ndéantar cur síos ar an ról agus na freagrachtaí ag Coiste Monatóireachta PEIL. Tá fáil ar an mbileog anseo.

Tá fáil ar Rialacha Nósanna Imeachta Choiste Monatóireachta PEIL anseo.

Comhdhéanamh an Choiste Monatóireachta

Déanann Údarás Bainistíochta CSE cathaoirleacht ar an gCoiste Monatóireachta agus tá an bhallraíocht comhdhéanta d’ionadaithe ó na réimsí spéise seo a leanas :