Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí Fianáin

Cláir

Cláir


Is iad na Cláir Oibriúcháin ná pleananna oibriúcháin don Chomhaontú Náisiúnta ar Chomhpáirtíocht, comhaontú idir Éire agus Coimisiún na hEorpa ina ndéantar tosaíochta na hÉireann do chaiteachas Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta faoi Pholasaí Comhtháthaithe an AE a rianadh. Déanann na doiciméid Chláir seo cur síos ar na réimsí ar leith inar féidir Athbhreithniú ar Dheiseanna Comhionannais Níos Leithne - tuairiscí HP a infheistiú. Tréimhsí clár seacht mbliana a bhíonn i gceist don infheistiú

PEIL 2014-2020

Tá an Clár Infhostaitheachta, Cuimsiú & Foghlaim 2014-2020 ann in ionad an Chláir Oibriúcháin um Infheistíocht i gCaipiteal Daonna (CO-ICD) 2007-2013. Cuimsíonn agus comhlánaíonn an clár oibriucháin seo gníomhaíochtaí i réimse an chaipitil dhaonna atá le tógáil ag leibhéal an AE agus ag an leibhéal Náisiúnta chun an Eorap a bheith níos tarraingtí mar áit don infheistiú agus don obair, chun eolas agus nuálaíocht a fheabhsú, don fhás agus chun níos mó post agus poist níos fear a chruthú.CO-ICD 2007-2013

Ba é an Clár Oibriúcháin um Infheistiú i gCaipiteal Daonna (CO-ICD) ar an t-aon chlár CSE d’Éirinn sa tréimhse 2007 go 2013 agus is é an maoiniú a bhí ar fáil don Chlár don tréimhse ná €751m san iomlán, le €375m comh-mhaoinithe ag CSE. Bhí fócas an Chláir Oibriúcháin ar an margadh oibre a ghníomhú dóibh siúd a bhí dífhostaithe nó ar chláir oideachais agus comhionannais. Cé go bhfuil deireadh le tréimhse an Chláir, tá caiteachas maidir le gníomhaíochtaí an Chláir incháilithe go dtí deireadh-2015.