Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Springboard

Springboard

Ben

BEN BREATHNACH – Teastas i gcluichí 3D
Léirigh Ben Breathnach ó Mhullach Íde i mBaile Átha Cliath an-spéis go deo agus go raibh sé an-tógtha i gcónaí leis an gcumas ealaíne a bhí á léiriú ag na stiúideonna beochana mór le rá i Hollywood.


Cé gur cháiligh Ben le Dioplóma sa Mhaisiú Eagarthóireachta, bhí sé mar bhac air go raibh easpa scileanna beochana 3T aige, rud a chuir as do agus é ag iarraidh taithí oibre iomchuí a fháil ina rogha gairme, go dtí gur chuala sé faoi Springboard. Thug sé faoi deara cúrsa Teastais i gCluichí 3T in Institiúid Theicneolaíochta Dhún Dealgan, glacadh leis mar thoradh ar agallamh agus ar a phortfóilió.


Cumasaíonn an cúrsa rannpháirtithe i scileanna samhaltaithe 3T, beochan, coincheap cluichí a fhorbairt, tionscnamh a ghiniúint agus a bhainistiú mar aon le príomhphrionsabail teoirice do chluichí. 


“D’fhreastail mé ar an gcoláiste dhá lá sa tseachtain agus, san idirlinn, bhí a lán tionscnamh le déanamh. Ní raibh ach 13 sa rang agus bhí sé go hiontach a bheith ag foghlaim arís taobh le taobh le daoine a bhí ar aon intinn foghlama. Fuaireamar a lán tacaíochta agus meantóireachta duine-le-duine ón triúr léachtóir a bhí againn agus cuidigh sé sin go mór le muinín a chothú. Ceann de chodanna an chúrsa is mó a thaitin liom ná trí íomhánna beo a chruthú i gclár Stiúideo Max 3T.”

 
Bhain Ben tairbhe freisin as ceithre sheachtain taithí oibre le Glue Visual Effects ag an bPort Thoir, Baile Átha Cliath, a láimhseáileann maisíochtaí físe do chomhlachtaí léiriú scannán agus fógraíochta araon.


“Bhíos ag obair ar bheochan do thionscnamh spreagúil agus bhaineas an-sásamh go deo as gach nóiméad. Mothaím go maith anois maidir le hobair lánaimseartha a fháil sa tionscail seo agus mholfainn an cúrsa go láidir d’aon duine ar mian leo gairm a bheith acu sa réimse seo.”