Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Momentum

Momentum

Valerie Clail Momentum


Chríochnaigh Valerie Clail, sa phictiúr thuas, an clár Turasóireachta agus Fáilteachais - Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta an Chábháin atá mar chuid de Momentum.


“Rinne mé an cúrsa le hInstitiúid CPL anuraidh agus ó shin i leith d’éirigh go geall le rudaí – nuair a bhí an cúrsa críochnaithe tugadh deis dom príntíseacht a dhéanamh le Flexsource Solutionsagus ní rabhas ann ach 5 mhí nuair a tugadh post buan dom a thaitníonn go rímhór liom – tá baint dhíreach aige seo leis an gcúrsa a rinne mé in Institiúid CPL ina raibh oiliúnóirí den scoth, cúrsa ábhartha don tionscail mar aon leis an sár-mheantóireacht a chuir mo chomhairleoir réigiúnach ar fáil dom le linn an chúrsa – mile buíochas d’Institiúid CPL” - Valerie Clail, Rannpháirtí Momentum