Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána

Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána

Ar 6 Nollaig 2015 tháinig beirt Gharda a bhí i gContae UÍbh Fhailí le chéile chun gnóthachtálacha a rannpháirtithe a cheiliúradh.


Bhí oíche bhronnta FETAC ag Tionscnamh Fusion ón dTulach Mhór agus Tionscnamh Acorn ó Éadan Doire mar chomhcheiliúradh in onóir na mac léinn óga ón dá thiosncnamh ar éirigh leo teastais a ghnóthú.

 

  GYDP FA 3

Ba iad an Breitheamh Cúirte Cuarda Keenan Johnston agus an Breitheamh Ceantair Catherine Staines a bhí mar aíonna na hoíche.


Dúirte an Breitheamh Keenan Johnston gur onóir agus umhal do an deis a bheith aige a bheith i láthair. Dúirt sé gur phribhléid a bhí ann do rath na ndaoine óga a fheiceáil agus na gradaim á mbronnadh orthu. Thuig sé gur éirigh leo in aineoinn dúshláin, deacrachtaí agus míbhuntáiste a bhí rompu. Gradam an-speisialta a bhí ann toisc gur éirigh leo leanúint ar aghaidh go diongbháilte.