Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Comhairliúcháin Phoiblí

Comhairliúcháin Phoiblí don Ullmhú ar an gCéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) Eile

Ar 10 Eanáir 2018, sheol Coimisiún na hEorpa sraith comhairliúchan poiblí don ullmhú ar an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI) eile.  

Clúdaíonn na comhairliúcháin an speictream iomlán do mhaoiniú an AE sa todhchaí chun tuairimí a bhailiú ó na páirtithe uile ar an tslí is fearr ar fad le leas a bhaint as gach euro i mbuiséad an AE. Is léiriú iad na braislí comhairliúcháin ar struchtúr reatha an CAI ach níl tionchar cu ar struchtúr todhchaí an CAI. Tá ceisteanna sna sainchomhairliúcháin ar Comhtháthú agus Luachanna agus Soghluaiseacht a bhaineann le todhchaí CSE. 

Tá ceisteanna sna comhairliúcháin a bhaineann le gnóthachtáil reatha agus le feidhmiú todhchaí na gclár.

Bainfidh an Coimisiún úsáid as torthaí na gComhairliúchán seo ó 2018 chun moltaí a dhéanamh don chéad ghlúin eile de chláir airgeadais.

Leanfaidh an comhairliúchán poiblí go dtí 8 Márta 2018.