Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Comhairliúchán Poiblí ar Mholadh na Comhairle maidir le Dífhostaithe Fadtéarma

Comhairliúchán Poiblí ar Mholadh na Comhairle faoin Dífhostaíocht Fadtéarma

 

Tá comhairliúchán poiblí tosaithe ag Coimisiún na hEorpa ar na bearta atá molta i Moladh na Comhairle ar dhífhostaithe fadtéarma a chuimsiú sa mhargadh saothair  (2016/C 67/01) agus ar a bhfeidhmiú.

Tá sé mar aidhm ag an gcomhairliúchán ionchar a sholáthar don mheastóireacht leanúnach ar ghníomhaíochtaí a glacadh chun an Moladh a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear léiriú a thabhairt ar ghníomhaíocht todhchaí féideartha chun tacú leo siúd atá dífhostaithe le fada.

Go luath i 2019, tuairisceoidh an Coimisiún don Chomhairle bunaithe ar thorthaí na meastóireachta.

Beidh fáil roimh gach saoránach, eagraíocht agus údarás poiblí freagairt don chomhairliúchán. Tá an comhairliúchán díríthe, ach go háirithe, ar thuairimí a bhailiú ó shaoranaigh aonair, ina ról pearsanta nó gairmiúil, eachtraí an tsochaí shibhialta atá dul i ngleic leis an dífhostaíocht fadtéarma mar aon le soláthraithe fostaíochta agus seirbhísí sóisialta, fostóirí, ceardchumainn agus údaráis phoiblí ag na leibhéal náisiúnta agus áitiúil and araon.

Leanfaidh an comhairliúchán go dtí 31 Iúil 2018.