Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Comhairliúcháin Phoiblí

Tacaíocht d’fhostaíocht don aos óg faoin TFO agus an CSE

Ba mhaith leis an gCoimisiún eolas a fháil ar thuairimí na saoránach agus na bpáirtithe leasmhara ar ghníomhaíochtaí an AE ó 2014 chun fostaíocht daoine óga a chur chun cinn agus a fheabhsú. Meastóireacht ar an tacaíocht a thugtar d’fhostaíocht don aos óg faoin Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg agus faoi Chiste Sóisialta na hEorpa: Is féidir an comhairliúchán a aimsiú tríd an nasc seo a leanúint: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_en

Úsáidfear an t-eolas a bhaileofar leis an méid a baineadh amach le linn na tréimhse 2014-2018 a mheas. Cabhróidh sé freisin leis an gCoimisiún ceachtanna a fhoghlaim faoin dóigh leis an tacaíocht seo a neartú amach anseo, le go mbeidh sí níos éifeachtaí agus níos dírithe.

Tugtar cuireadh do gach saoránach agus gach eagraíocht páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán seo. Cuirfear fáilte ar leith roimh ionchur ó:

  • Daoine óga, go háirithe daoine óga nach bhfuil páirteach san oideachas, san fhostaíocht ná san oiliúint cibé acu atá siad ag fáil tacaíochta, nó an bhfuair siad tacaíocht roimhe ó Chiste Sóisialta na hEorpa, nó ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg;
  • Eagraíochtaí atá páirteach i mbainistíocht Ciste Sóisialta na hEorpa agus cláir oibriúcháin an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg, amhail ballstáit, údaráis bhainistíochta/eagraíochtaí idirmheánacha, comhpháirtithe sóisialta agus eile.
  • Eagraíochtaí atá páirteach i soláthar cur i bhfeidhm Ciste Sóisialta na hEorpa agus cláir oibriúcháin an Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg mar thairbhithe nó chomhpháirtithe tionscadail: comhlachtaí poiblí, ENRanna, bardais;

Ach freisin ó:

  • Eagraíochtaí eile a dhéanann ionadaíocht ar dhaoine óga, nó a oibríonn leo, nó atá gníomhach ar leibhéal an AE, náisiúnta nó áitiúil

Beidh an comhairliúchán ar siúl go dtí an 16 Lúnasa 2019.