Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Tionscnamh AE don Rochtain ar Chosaint Sóisialta

Tionscnamh AE don Rochtain ar Chosaint Sóisialta

Sheol Coimisiún na hEorpa comhairliúchán poiblí ar ghníomhaíocht féideartha AE chun dul i ngleic leis na dúshláin rochtana ar chosaint sóisialta do dhaoine i ngach cineál fostaíochta sa chreat den Cholún Eorpach ar Chearta Sóisialta.

Is féidir teacht ar an gcomhairliúchán poiblí ar: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes

Leanfaidh an comhairliúchán go dtí 15 Eanáir 2018.

Tá eolas breise ar fáil sa Doiciméad Cúlra.