Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Comhairliúchán Poiblí 2021-2027

Comhairliúchán Poiblí 2021-2027

Tá An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, An Roinn Oideachais agus Scileanna, agus na trí Thionóil Réigiúnacha le próiseas comhairliúchán a sheoladh le bonn eolais a chur faoi roghnú tosaíochtaí maidir le húsáid maoiniú comhtháthaithe an AE in Éirinn don tréimhse 2021-2027. Go sonrach, táimid ag iarraidh bonn eolais a chur faoi fhorbairt:

  1. Comhaontú Comhpháirtíochta a chlúdaíonn na Cistí Rialála Forálacha Coiteanna ábhartha; agus
  2. Cláir Oibriúcháin do Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), agus do Chiste Sóisialta na hEorpa Plus (CSTE+).

Tugtar cuireadh do pháirtithe leasmhara a dtuairimí a chur isteach mar fhreagairt ar an suirbhé ar an suíomh Gréasáin tiomnaithe. . Beidh an suirbhé oscailte ón 13 Iúl go dtí an 4 Meán Fómhair.

Beidh deis agat freisin do thuairimí a chur in iúl ag seimineár gréasáin agus ag ceardlanna ar líne atá le bheith ar siúl Dé Máirt, 28 Iúl. Léirigh anseo más spéis leat freastal orthu, le do thoil: Cláraigh don Cheardlann Ar Líne.

Cuirfear fáilte roimh fhreagraí ó gach páirtí, is cuma cé acu an raibh baint agat leis na Cistí atá i gceist roimhe seo nó nach raibh.

Má tá aon cheist agat maidir leis na gcomhairliúchán, déan teagmháil le: consultation@nwra.ie

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar an láithreán gréasáin tiomnaithe ag www.esif.ie.