Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí Fianáin

Aonach FET BOO Dhún na nGall 2018

Aonach FET BOO Dhún na nGall 2018

Tionóladh Aonach Breisoideachas agus Oiliúna (FET) bliantúil Bhord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall ar an gCéadaoin 24 Eanáir in ostán an Mount Errigal, Leitir Ceanainn ó 11.00am-3.00pm. Tá na tAonach mar an phríomhdheis sa chontae chun an fhoghlaim a rochtain, os cionn míle duine fásta agus óganach ann gach bliain.

Is i mí Eanáir de ghnáth a bhíonn súil siar ar an mbliain atá thart agus a dhéantar pleanáil don bhliain atá le teacht. Dóibh siúd ar mian leo dul ar threo eile in 2018, sár-dheis a bhí san Aonach chun na deiseanna oideachais atá ar fáil go háitiúil a fhiosrú agus chun a fháil amach faoin bhfoghlaim le BOO Dhún na nGall agus le soláthraithe eile.

Tá raon leathan roghanna ar fáil; foghlaim pháirtaimseartha agus lánaimseartha, cúrsaí don athdhéanamh ar rudaí bunúsacha nó chun eolas i raon réimsí spéise a fhorbairt, lena n-áirítear cúrsaí áineasa agus cúrsaí chun deiseanna fostaíochta a fheabhsú.

Bhí teagascóirí agus comhairleoirí BOO Dhún nan Gall i láthair ar an lá chun caint faoina bhfuil ar fáil ó BOO Dhún na nGall. Bhí eolas ar fáil faoi phrintísigh, cúrsaí oiliúna nua agus spreagúla agus cúrsai tionsclaíochta teastaithe. Bhí na daoine a bhí i láthair ábalta triail a bhaint as tathú réaltachta fíorúla agus labhairt le foghlaimeoirí reatha chun a fháil amach dóibh féin faoi chúrsa a dhéanamh le BOO Dhún na nGall. Ciallaíonn na naisc láidre atá ag an mBOO le hollscoileanna, Institiúidí Teicniúla agus Coláistí Breisoideachais gur léiríodh deiseanna dul chun cinn do na foghlaimeoirí. Chuir Faisnéis do Shaoránaigh, An Roinn Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí agus Deontas do Mhic Léinn SUSI eolas ginearálta ar fáil ar na tacaíochtaí atá ar fáil chun filleadh ar an bhfoghlaim.

In 2016, chríochnaigh nach mór 12,000 foghlaimeoir cúrsaí i mbreis agus 120 ionad ar fud an chontae, rud a chiallaíonn gur é BOO Dhún na nGall an soláthraí FET is mó sa tír, ag cur deiseanna ar fáil don athoiliúint, uasoiliúint, taithí oibre san ionad oibre agus dul ar aghaidh chuig an ardoideachas.

Tá a lán de chláir BOO Dhún na nGall comh-mhaoinithe ag rialtas na hÉireann agus ag Ciste Sóisialta na hEorpa mar chuid de Chlár CSE don Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020. D’fhreastail Údarás Bainistíochta CSE ar mhargadh chun bolscaireacht a dhéanamh ar ról CSE agus chun na deiseanna atá ar fáil faoi PEIL a chur in iúl.

 

Altanna Nuachtán:

Donegal Now Nollaig 19, 2017

Donegal News Eanáir 22, 2018

Donegal Now Eanáir 24, 2018