Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

Cuir i Láthair

Cuir i Láthair

Skills That Matter – Oideachas agus Oiliúint ag Freastal ar Riachtanais an Mhargaidh Saothair

Cathaoirleach: Peter Baldwin Uasal, Iar-Rúnaí Cunta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

  

Ógfhostaíocht a Chothú agus a Fheabhsú

Cathaoirleach: Noel Kelly, Stiúrthóir ar Leasa Oideachais, Tusla

  

Comhionannas Deiseanna a bhaint amach san Ardoideachas

Cathaoirleach: Michael Keogh, Rúnaí Cúnta, An Roinn Oideachais agus Scileanna

  

Fostaíocht agus fiontraíocht do Mhná agus d’Imircigh

Cathaoirleach: Aidan O'Brien, Ceann Chistí an AE, An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais