Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Nuacht & Imeachtaí

An Nuacht is Déanaí ó Chiste Sóisialta na hEorpa

An Nuacht is Déanaí - Preasthagairtí

2019

15 Eanáir 2019 - Fógraíonn na hAirí McHugh agus Halligan Gairm Iomaíochta do Springboard+ 2019

16 Eanáir 2019 - Seolann na hAirí Doherty agus McGrath Tionscadal Cumais WALK REAL do dhaoine óga le míchumais

14 January 2019 - Ministers McHugh and Halligan Announce Competitive Call for Springboard+ 2019

31 January 2019 - Ministers Doherty and McGrath launch WALK REAL Ability Project for young  people with disabilities

2018

22 October 2018 - Employers recruiting for  vacancies in retail, sales, administration, the food and hospitality  industries, early years education and more Advisers from France, Germany, Spain and Sweden to  give advice on career options in Europe

24 Meán Fómhair 2018 - Fógraíonn an tAire Doherty Seoladh na Scéime Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige (YESS)

16 Lúnasa 2018 - Fáiltíonn an tAire le Freagracht don Chosaint, Paul Kehoe Uasal, T.D., roimh bhronnadh cáilíochta ar 24 chuardaitheoirí poist óga a ghlac páirt sa Scéim um Thacaíocht Fostaíochta na bhFórsaí Cosanta ag Dún Uí Choileáin, Corcaigh  

04 Meitheamh 2018 - Seolann an Rialtas Springboard+ 2018

01 Meitheamh 2018 - Fógraíonn na hAirí Doherty agus McGrath maoiniú €16 mhilliún do 27 Tionscadal faoin gClár ‘Cumas’ do dhaoine óga le míchumais

20 Aibreán 2018 - Fógraíonn an tAire Ring Clár €190 milliún don Chlár um Chuimsiú Sóisialta agus um Ghníomhaíochtú Pobail (CCSGP) do phobail dhíothacha agus imeallacha

2017

27 Deireadh Fómhair 2017 - Fáiltíonn an tAire Bruton agus an tAire Mitchell O’Connor roimh thorthaí na meastóireachta seachtraí ar an gciste do mhic léinn le míchumais

Deireadh Fómhair 2017 - Tuarascáil an ÚAO  Athbhreithnithe ar an gCiste do Mhic Léinn le Míchumais

25 Bealtaine 2017 - Seolann an tAire Bruton agus an tAire Halligan 6,471 áiteanna ardoideachais saor in aisce faoi Springboard+

24 Eanáir 2017 - Maoiniú do Chomhionannas Inscne agus Imeascadh Imirceach fógraithe ag an Tánaiste agus ag an Aire Stáit Stanton 

2016

22 Meán Fómhair 2016 - Seolann an tAire Stáit Stanton an Ghairm do thionscnaimh maoinithe ag an AE ón gCiste um Imeascadh Imirceach agus Comhionannas Inscne

22 Meán Fómhair 2016 - Óráid an Uasail Stanton, T.D., Aire Stáit dlí agus Cirt sa Roinn Dlí agus Cirt le freagracht don Chomhionannas, Inimirce agus Imeascadh

19 Meán Fómhair 2016 - Cuireann an tAire Bruton €2.7m ar fáil do thioncnaíocht um rochtain ar oideachas tosaigh múinteoirí

15 Meitheamh 2016 - Seolann na hAirí Bruton agus Halligan an ofráil Springboard+ is déanaí ar 5,825 áiteanna ardoideachais saor in aisce, lena n-áirítear 699 áiteanna nua páirtaimseartha do Chúrsaí Tiontaithe TFC dhá-bhliana ICT

7 Eanáir 2016 - Seacht dTionscnamh nua um Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána le cur i bhfeidhm in 2016

2015

14 Nollaig 2015 - Cion tairbhe CSIE i bhfostaíocht agus fás

23 Meán Fómhair 2015 - CCSGP seolta go hoifigiúil ag an Aire Kelly ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

25 Meán Fómhair 2015 - Ag tacú le lucht iarrtha tearmainn agus dídeanaithe a imeascadh

14 Bealtaine 2015 - Seolann an tAire Fitzgerald ‘Kerry Empowering Youth – KEY’ a théann i ngleic le hógchoiriúlacht a laghdú

22 Bealtaine 2015 - Glacadh le Clár Oibríochtúil CSE na hÉireann

13 Feabhra 2015 - Breis agus 66 billiún euro tiomnaithe ag Coimisiún na hEorpa chun forbairt eacnamaíoch a chothú ar fud na hEorpa

4 Feabhra 2015 - Tá sé i gceist ag Coimisiún na hEorpa 1 bhilliún euro a chur ar fáil ón dTionscnamh Fostaíochta don Ógra

4 Feabhra 2015 - Seolann an Roinn Coimirce Sóisialaí dhá chlár nua chun cabhrú le hógchuardaitheoirí poist

19 Eanáir 2015 - Coimisiún na hEorpa; "Glúin Caillte": a sheachaint - cad (eile) is féidir leis an AE a dhéanamh chun dul i ngleic leis an óg-dhífhostaíocht?

2014

18 Samhain 2014 - Glacadh le comhaontú páirtnéireachta le tír na hÉireann

30 Meán Fómhair 2014 - Clár Momentum 2014 ag cur 6,500 áit oiliúna agus oideachais ar fáil do chuardaitheoirí poist

5 Bealtaine 2014 - Tugann Coimisiún na hEorpa faomhadh do chéad ‘Comhaontú Páirtnéireachta’ an AE ar Chistí Struchtúrtha agus Infheistíochta an AE a úsáid don fhás agus do phoist in 2014-2020

5 Feabhra 2014 - CSE agus an Tionscnamh Ógfhostaíochta: ionstraimí ríthábhachtacha do théarnamh fostaíochta

3 Feabhra 2014 - Fáiltíonn Airí Fitzgerald agus Shatter roimh an bhfoilseachán ‘Tackling Crime’: Plean Gníomhaíochta do Cheartas Ógánaigh 2014 – 2018

2013

10 Iúil 2013 - Tugann Baill Pharlaiminte na hEorpa faomhadh d’uirlis infheistíochta €325 billiún do limistéir AE

21 Bealtaine 2013 - Molann Coimisiún na hEorpa bearta chun cuidiú le tíortha géarchéime chun leas a bhaint as cistí AE a bhfuil géarghá leo

12 Márta 2013 - Molann an Coimisiún rialacha chun réalaíochas a thabhairt don Tionscnamh Fostaíochta don Ógra

2012

30 Deireadh Fómhair 2012 - Bronnadh Céime Chlár EPIC, 30 Deireadh Fómhair 2012

16 Bealtaine 2012 - Cistiú os cionn €1 mhilliún do thionscnaimh a thacaíonn le gníomhaíocht eacnamaíoch do mhná – fógraíonn an tAire Comhionannais Kathleen Lynch síneadh le cistiú CSE do 36 tionscnamh i leith na gníomhaíochta dearfaí

23 Márta 2012 2012 - Fógraíonn an Roinn Coimirce Sóisialaí leathnú ar an Tionscnamh Gníomhachtaithe Míchumas chun cuidiú le daoine le míchumais fostaíocht a fháil

14 Márta 2012 - Molann Coimisiún na hEorpa uirlis ríomhchlárúcháin amháin do gach ciste struchtúrtha