Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Liosta na nOibriúchán

Liosta na nOibriúchán

De réir Arteagail115(2) agus Iarscríbhinn XII de Rialachán na bhForálacha Comhchoiteann1303/2013 déanfaidh Údarás Bainistíochta CSE Liosta Oibriúchán a chothabháil. Déanfar an liosta seo a uasdhátú gach sé mhí.

Liosta Oibriúchán Samhain 2019