Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

REACT-EU

REACT-EU

Is éard is ciall le REACT-EU ná Cúnamh Téarnaimh don Chomhtháthú agus do Chríocha na hEorpa agus is tionscnamh é a leanann agus a leathnaíonn na beartais fhreagartha maidir leis an ngéarchéim agus le deisiúcháin na géarchéime a sholáthraítear tríd An Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas agus An Tionscnamh Infheistíochta um an bhFreagairt ar an gCoróinvíreas Plus. Soláthraíonn REACT-EU infheistíocht de €55bn sa bhreis faoin sprioc infheistíochta le haghaidh fáis agus post. Leithdháilfear €5bn i mí Dheireadh Fómhair 2020 agus leithdháilfear an fuílleach i 2021/22. Déanfar leithdháiltí ag leibhéal na mBallstát lena ndáileadh idir an CRFE, CSE agus an Ciste um Chúnamh Eorpach do na Daoine is Díothaí (CCEDD).

Ba chóir na hacmhainní breise sin a dhíriú ar thacú go príomha le:

  • Poist a choinneáil, lena n-áirítear trí scéimeanna oibre gearrthéarmacha agus tacaíocht do dhaoine féinfhostaithe lena n-ioncam a chosaint
  • Poist nua a chruthú, go háirithe do dhaoine leochaileacha
  • Beartais le haghaidh fostaíochta don aos óg
  • Oideachas agus oiliúint
  • Forbairt scileanna, ach go háirithe, chun tacú leis na haistrithe glasa agus digiteacha araon
  • Beartais chun rochtain ar sheirbhísí cúraim sláinte agus sóisialta a fheabhsú, lena n-áirítear do leanaí

Is féidir tuilleadh eolais ar REACT-EU a fháil ag https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_948.