Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Déan teagmáil le CSE - Aonad Beartais agus Oibríochtaí

Seoladh:                                          

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE

An Roinn Oideachais agus Scileanna

Bloc 1, Urlár 3

Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1

D01 RC96

Fón: 01 889 2003

Ríomhphost: peil@education.gov.ie 

Facs:     01 889 2040

Is é Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, mar Údarás Bainistíochta Chlár CSE um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020, an comhlacht ábhartha chun gearáin a fhiosrú maidir le CSE.

Tá fáil ar na Nósanna Imeachta um Ghearáin CSE PEIL anseo.

Tá fáil ar an bhFoirm Ghearáin CSE PEIL anseo.