Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish

ga - ESF Financial Control Unit

ESF Financial Control Unit

The ESF Financial Control Unit was established in May 1999 by the Department of Enterprise Trade & Employment (DETE) under the terms of the European Communities (Financial Checks ) Regulations 1999

2007 -2013

The ESF Financial Control (FCU) has been designated as the Audit Authority of the Human Capital Investment Operational Programme 2007-2013. ESF FCU has responsibility for functions in accordance with Article 62 of Council Regulation (EC) 1083/2006 including responsibility for audits of operations selected based on a sample of operations in receipts of ESF funding.

  • Audit Process
  •  Purpose of Audit
  • Conclusion of Audit

2014-2020

The ESF Financial Control (FCU) has been designated as the Audit Authority of the Programme for Employability, Inclusion and Learning 2014-2020. ESF FCU has responsibility for functions in accordance with Article 62 of Council Regulation (EC) 1083/2006 including responsibility for audits of operations selected based on a sample of operations in receipts of ESF funding.

For more information please contact

Financial Control Unit, Audit Authority,

Floor 1, Block 2,

Marlborough Street,

Dublin 1

SummaryImageAltTag

PEIL 2014-2020

An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

CAD A BHÍONN Á MHAOINIÚ AGAINN?

Forléargas ar na scéimeanna atá comh-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

DO BHAILL AMHÁIN

An Coiste Monatóireachta ar Chlár Oibriúcháin CSE.

EOLAS BREISE

Scéalta na Rannpháirtithe

Déan teagmáil Linn

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Bloc 1, Urlár 3
Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Fón: 01 889 2003
Ríomhphost: peil@education.gov.ie 
Facs: 01 889 2040

Naisc

Government of Ireland Logo