Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Ógtheagmháil

Tá sé mar aidhm ag Ógtheagmháil freastal ar riachtanais forbartha phearsanta agus sóisialta luathfhagálaithe dífhostaithe scoile idir 15 agus 20 bliain d’aois.

Cuireann Ógtheagmháil deiseanna in oideachas bunúsach, forbairt phearsanta, oiliúint ghairmiúil agus taithí oibre ar fáil do rannpháirtithe. Díríonn an clár ar phátrún foghlama ar feadh an tsaoil a leabú agus rannpháirtithe a lánpháirtiú i ndeiseanna breise oideachais agus oiliúna agus sa mhargadh saothair. Díríonn an clár freisin ar dhul i ngleic leis an ionchuimsiú sóisialta ar bhonn níos leithne. Bíonn cáilíochtaí ag leibhéil a 3 agus 4 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta le bronnadh de ghnáth ón gclár.

Mar aon le bheith mar chuid de Thosaíocht 2, faigheann Ógtheagmháil leithdháileadh speisialta faoin Tionscnamh Fostaíochta don Óige.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.youthreach.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/.