Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Tus Nua

Seirbhís speisialaithe é Tús Nua a thacaíonn le mná gan dídean nuair a scaoiltear amach ón bpríosún iad nó le mná a bhfuil cúlra ciontóireachta acu nó atá gan dídean sa phobal. Soláthraítear clár cónaitheach 6 mhí ina mbíonn fáil ar mheantóireacht speisialaithe, tacaíocht agus idirbheartaíochtaí i gceantar Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar aidhm ag Tús Nua an baol athchiontóireachta a chosc trí chúnamh a thabhairt do mhná a riachtanais gearrthéarma agus fadtéarma a aithint. Clúdaíonn an tacaíocht a sholáthraítear scileanna saoil a fhoghlaim agus deiseanna a aithint, chun cuidiú le mná a bhfuil cónaí orthu i dTús Nua iad féin a bhainistiú go neamhspleách.

Is é Depaul, a bhíonn ag obair i ndlúthpháirtnéireacht le príosún na mban, Dóchas agus an tSeirbhís Promhaidh, a bhainistíonn an tseirbhís.