Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Rochtain Tríú Leibhéal

Pleánn Rochtain Tríú Leibhéal leis an ngná gnóthachtáil scileanna oideachais ardleibhéal do scoláirí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste agus do scoláirí le míchumais tríd an gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn agus an Ciste do Mhic Léinn le Míchumais. I measc na dtacaíochtaí, bíonn cúnamh airgid chun tacú le bacainní rannpháirtíochta mar aon le cóiríocht agus seirbhísí oiriúnaithe.

Cuireann an Ciste Cúnaimh do Mhic Léinn cúnamh airgid ar fáil do mhic léinn ardoideachais lánaimseartha a bhfuil deacrachtaí airgeadais acu agus iad ag freastal ar an gcoláiste. Is féidir le mic léinn cur isteach ar an gCiste Cúnaimh do Mhic Léinn chun cuidiú leo le deacrachtaí airgid atá acu go sealadach nó go leanúnach.

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo..

Cuireann an Ciste do Mhic Léinn le Míchumais seirbhísí agus tacaíochtaí ar fáil do mhic léinn lánaimseartha le míchumais. Tá sé mar aidhm ag an gCiste gur féidir le mic léinn a bheith lánpháirteach ina gcláir acadúla agus nach bhfuil siad faoi mhíbhuntáiste mar thoradh ar mhíchumas.

Tá fáil ar na critéir incháilithe agus ar na coláistí atá páirteach anseo.