Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Springboard

Cuireann Springboard cúrsaí saor in aisce, solúbtha ardoideachais ar fáil do dhaoine atá dífhostaithe, nó a bhí féinfhostaithe cheana, trí fhreastal ar a gcuid riachtanas oideachais agus oiliúna chun iad a athoiliúint nó a uasoiliúint le hiad a choimeád gar don mhargadh saothair. Bíonn cáilíocht le fáil ar gach cúrsa in earnálacha fiontríochta, earnáil atá ag méadú ina mbíonn gá le daoine oilte, lena n-áirítear teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC); déantúsaíocht; seirbhísí airgeadais idirnáisiúnta; agus príomhscileanna fiontair le trádáil go hidirnáisiúnta . Tá cáilíochtaí ar fáil freisin i scileanna trasfhiontair ar nós nuáil, fiontar/fiontraíocht, margaíocht dhigiteach, agus bainistíocht tionscadail.

 

Tugtar aitheantas do gach cúrsa Springboard ar an gCreat Náisiunta Cáilíochta agus bronntar dámhachtain ag Leibhéal 6, Leibhéal 7, Leibhéal 8 nó Leibhéal 9 ar an gCreat.

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.springboardcourses.ie/