Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Momentum

Chuir Momentum oideachas agus oiliúint ar fáil chun cuidiú le daoine dífhostaithe go fadtéarmach na scileanna riachtanacha a ghnóthú chun obair a fháil in earnálacha an gheilleagair ina bhfuil deiseanna fostaíochta. Dhírigh sé ar chláir uasoiliúna agus athoiliúna a mhaoiniú a sholáthriagh cáilíochtaí go Leibhéal Sé den Chreat Náisiúnta Cáilíochta, nó a chomhionann.

Mar aon le bheith mar chuid de Thosaíocht 1, fuair Momentum leithdháileadh speisialta faoin Tionscnamh Fostaíochta don Óige chun tacú leo siúd atá faoi bhun 25 bliana d’aois agus nach bhfuil san oideachas, fostaithe nó á oiliúint.

 

Dúnadh na hiarratais don chlár Momentum in 2016.