Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Scéim Dreasachta JobsPlus

Dreasacht fostóra é JobsPlus a spreagann agus a bhronann luaíocht ar fhostóirí a fhostaíonn cuardaitheoirí poist ar an mBeochlár. Tá sé mar aidhm aige seo na deiseanna fostaíochta a fheabhsú do dhaoine óga faoi bhun 25 bliana atá ar an mBeochlár. Íoctar airgead ar bhonn rialta le fostóirí incháilithe mar chúiteamh ar chostais tuarastail nuair a fhostaíonn siad cuardaitheoirí poist ón mBeochlár.

 Tá tuilleadh eolais ar fáil ag: www.welfare.ie/en/Pages/Jobs-Plus.aspx.