Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (TAÓGS)

Tá sé mar phríomhaidhm ag na tionscadail a bheith gafa le daoine óga (idir12-17 bliana d’aois) atá i mbaol/nó gafa le hiompraíocht fhrithshóisialta/choiriúil agus tacaíochtaí spriocdhírithe a chur ar fáil dóibh chun a chur ar chumas na ndaoine óga seo an chiontóireacht a stop agus ionchur dearfach a bheith acu sa tsochaí . Cuireann na tionscnaimh deiseanna dearfacha ar fáil do na rannpháirtithe in oideachas, fostaíocht agus oiliúint mar aon le spórt, ealaín, ceol agus gníomhaíochtaí eile, gach ceann acu seo ag cur go mór le deiseanna fostaíochta a fheabhsú. Bíonn na tionscnaimh lonnaithe d’aon ghnó i gceantair atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta agus imeallaithe ina bhfuil ardleibhéil ógchoiriúlachta agus seantaithí ar luathfhágáil scoile agus ar dhífhostaíocht ó ghlúin go glúin.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ach teagmháil a dhéanamh le hAonad na gClár Pobal de Sheirbhís na hÉireann um Cheartas i leith an Aosa Óig: community.iyjs@justice.ie