Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

BOO Oiliúint dóibh siúd atá Dífhostiathe

Cuireann an ghníomhaíocht seo raon cúrsaí gairmiúla oiliúna ar bun chun freastal ar riachtanais daoine dífhostaithe nó cuardaitheoirí poist eile. Tá trí chineál ann: Oiliúint SainScileanna, Príntíseachtaí agus Nasc-Chúrsaí.

Oiliúint SainScileanna (OSS)

Dé ghnáth tógann sé thart ar 6 mhí lánaimseartha na cúrsaí seo a chríochnú agus tá sé mar chuspóir acu freastal ar riachtanais na tionsclaíochta i raon earnálacha le creidiúnú ag leibhéil 4-6 ar an CNC nó teastas ó chomhlacht creidiúnaithe seachtrach. Bíonn na cúrsaí ar bun i rith na bliana go léir chun freastal orthu siúd atá ag dul isteach sa mhargadh saothair don chéad uair agus daoine ar mian leo scileanna nua a ghnóthú. I measc na gcúrsaí atá ar fáil tá: Feidhmiúcháin Ríomhaire agus Scileanna Oifige, Scileanna Díolacháin, Sláinte agus Scéimh, Riarachán Gnó, Bainistíocht Slándála don Teicneolaíocht, Próiseas Gnó a Fheabhsú agus Oibríochtaí Déantúsaíochta.

Printíseachtaí

Tógann sé idir 4 agus 9 mhí go lánaimseartha chun printíseacht a dhéanamh maraon le hoiliúint don ghairm féin a bheith mar chuid den oiliúint ghairmiúil agus cóitseáil san ionad oibre le haoí-fhostóir. Cúrsaí lánaimseartha a bhíonn ann a bhíonn ar bun i rith na bliana go léir chun freastal orthu siúd atá ag dul isteach sa mhargadh saothair don chéad uair agus daoine ar mian leo scileanna nua a ghnóthú. Creidiúnú idir leibhéal 4-6 ar an CNC nó teastas ó chomhlacht creidiúnaithe seachtrach a bhíonn le gnóthú. I measc na gcúrsaí atá ar fáil tá: Teiripeoir Scéimhe, Teagascóir do Ghníomhaíochtaí Lasmuigh, Teicneoir Seirbhíse do Chórais Ghnó agus Forbróir Bogearraí.

Nasc-Chúrsaí/Bonnchúrsaí

Déantar na cúrsaí seo a fhorbairt agus a ofráil chun freastal go príomha ar fhoghlaimeoirí go príomhchúrsa margaidh nó pointe tosaithe na fostaíochta. D’fhéadfadh gur gearrchúrsaí nó cúrsaí níos faide a bhíonn i gceist. De ghnáth déantar iad a chreidiúnú ag leibhéil 3 agus 4 ar an CNC. Díríonn na cúrsaí seo ar dhaoine atá i bhfad ón margadh saothair, nó ar mian leo filleadh ar an bhfostaíocht nó ar an oideachas agus oiliúint tar éis tréimhse fada fostaíochta. Déanann na cúrsaí seo oiliúint idirbheartaíochta a sholáthar ina mbíonn an bhéim ní hamhain ar scileanna gairme ach ar fhorbairt phearsanta, pleanáil don ghairm, agus muinín a fhorbairt.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi na cúrsaí seo ach teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil ag:

www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/