Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Ionaid Oiliúna Pobail

Is eagraíochtaí neamhspleácha pobalbhunaithe iad na hIonaid Oiliúna Pobail (IOP) a chuireann oiliúint agus oideachas ar fáil do luathfhágálaithe scoile, daoine idir 16 agus 21 bliana d’aois go príomha. Is féidir le IOP freastal freisin ar dhaoine óga eile faoi bhun 25 bliana atá faoi mhíbhuntáiste agus/nó dífhostaithe, ach comhaontú a bheith ar fáil ón mBord Oideachais agus Oiliúna Ábhartha. 

I measc na gclár a chuirtear ar fáil bíonn scileanna gnóthaithe poist, scileanna pearsanta agus sóisialta don fhostaíocht agus scileanna eolaíochta. Bíonn forbairt scileanna pearsanta agus sóisialta mar chuid de gach clár trí mhodúil ar nós cumarsáidí, éifeachtacht phearsanta, obair bhuíne, gairmphleanáil agus tacaíocht litearthachta agus uimhearthachta atá mar chuid de na modúil ghairmoiliúna. Cúrsaí lánaimseartha atá ann inar féidir dámhachtainí móra a bhronnadh ag leibhéil 3 agus 4 den CNC.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi na cúrsaí seo ach teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil ag: www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/