Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

European Social Fund in Ireland 2014-2020 Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020 AN tAONTAS EORPACH Ag infheistiú I do Dhán Ciste Sósialta na hEorpa

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

Baineann an Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas (BTEI) leis na riachtanais oideachais atá acu siúd le híoscháilíochtaí nó gan aon cháilíochtaí oideachais agus fágálaithe scoile. Díríonn BTEI ar an méid daoine fásta le huascháilíocht iar-bhunoideachais a mhéadú, cáilíochtaí ag FETAC Leibhéil 3, 4, 5, agus 6 agus/nó scileanna uasdátaithe chun riachtanais an gheilleagair a shásamh. Cuirtear raon deiseanna foghlama páirtaimseartha ar fáil chun é seo a bhaint amach, a chuireann ar chumas foghlaimeoirí rannpháirtíocht san oideachas a láimhseáil taobh le taobh le cúramaí teaghlaigh agus/nó fostaíochta.

Tá tuilleadh eolais ar fáil faoi na cúrsaí seo ach teagmháil a dhéanamh le do BOO áitiúil local ETB.