Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí Fianáin

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Cad a bhíonn á mhaoiniú againn?

Cumsíonn an Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim 2014-2020 ceithre réimse Tosaíochta (cúig má chuirtear Cúnamh Teicniúil san áireamh) agus tá os cionn 20+ scéim mar chomhdhéanamh acu seo. Is iad seo a leanas na Scéimeanna agus na Réimsí Tosaíochta:

Tosaíocht 1: Fostaíocht Inbhuanaithe agus Ardcháilíochta 

•  BOO Oiliúint dóibh siúd atá Dífhostaithe

•  Springboard

•  Cúrsa Tiontaithe Scileanna TFC

•  Momentum

•  Gluaiseacht san AE

 

Tosaíocht 2: Cuimsiú Sóisialta agus Deiseanna Fostaíochta

•  An Clár um Chuimsiú Sóisialta agus Gníomhachtú Pobail

•  Ógteagmháil

•  Tionscadail Athstiúrtha Óige an Gharda Síochána (TAÓGS)

•  Tionscadail Phromhaidh do Dhaoine Óga (YPP)

•  An Tionscnamh Cumas

•  Lánpháirtiú agus Fostaíocht na nImirceach

•  Tus Nua

•  Comhionannas Inscne

 

Tosaíocht 3: Oideachas, Oiliúint agus Foghlaim ar Feadh an tSaoil

•  Rochtain ar Oideachas Tríú Leibhéal

•  Tionscnamh um Fhilleadh ar an Oideachas

•  Litearthacht d’Aosaigh

 

Tosaíocht 4: Tionscnamh Fostaíochta don Óige

•  Scéim Liúntais um Fhilleadh ar Obair Fhiontraíochta (BTWEA)

•  Scéim Dreasachta JobsPlus

•  Ógtheagmháil

•  Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht na bhFórsaí Cosanta

•  Momentum

•  Ionaid Oiliúna Pobail

•  Scéim Tacaíochta d’Fhostaíocht Óige