site-logo site-logo site-logo
background image

Tionscnamh AE don Rochtain ar Chosaint Sóisialta

Tionscnamh AE don Rochtain ar Chosaint Sóisialta

Sheol Coimisiún na hEorpa comhairliúchán poiblí ar ghníomhaíocht féideartha AE chun dul i ngleic leis na dúshláin rochtana ar chosaint sóisialta do dhaoine i ngach cineál fostaíochta sa chreat den Cholún Eorpach ar Chearta Sóisialta.

Is féidir teacht ar an gcomhairliúchán poiblí ar: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=29&visib=0&furtherConsult=yes

Leanfaidh an comhairliúchán go dtí 15 Eanáir 2018.

Tá eolas breise ar fáil sa Doiciméad Cúlra.