site-logo site-logo site-logo
background image

Liosta na nOibriúchán

Liosta na nOibriúchán

De réir Arteagail115(2) agus Iarscríbhinn XII de Rialachán na bhForálacha Comhchoiteann1303/2013 déanfaidh Údarás Bainistíochta CSE Liosta Oibriúchán a chothabháil. Déanfar an liosta seo a uasdhátú gach sé mhí.

Liosta Oibriúchán Samhain 2019