ga - Complaints

The ESF Policy and Operations Unit, as the Managing Authority for the ESF Programme for Employability, Inclusion and Learning (PEIL) 2014-2020, is the relevant body for the examination of complaints in respect of the ESF.

The ESF PEIL Complaints Procedure can be found here.

The ESF PEIL Complaint Form can be found here.

SummaryImageAltTag

PEIL 2014-2020

An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim CSE 2014-2020.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

CAD A BHÍONN Á MHAOINIÚ AGAINN?

Forléargas ar na scéimeanna atá comh-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

DO BHAILL AMHÁIN

An Coiste Monatóireachta ar Chlár Oibriúcháin CSE.

EOLAS BREISE

Participant Stories