site-logo site-logo site-logo

ga - ESF Financial Control Unit

ESF Financial Control Unit

The ESF Financial Control Unit was established in May 1999 by the Department of Enterprise Trade & Employment (DETE) under the terms of the European Communities (Financial Checks ) Regulations 1999

2007 -2013

The ESF Financial Control (FCU) has been designated as the Audit Authority of the Human Capital Investment Operational Programme 2007-2013. ESF FCU has responsibility for functions in accordance with Article 62 of Council Regulation (EC) 1083/2006 including responsibility for audits of operations selected based on a sample of operations in receipts of ESF funding.

  • Audit Process
  •  Purpose of Audit
  • Conclusion of Audit

2014-2020

The ESF Financial Control (FCU) has been designated as the Audit Authority of the Programme for Employability, Inclusion and Learning 2014-2020. ESF FCU has responsibility for functions in accordance with Article 62 of Council Regulation (EC) 1083/2006 including responsibility for audits of operations selected based on a sample of operations in receipts of ESF funding.

For more information please contact

Financial Control Unit, Audit Authority,

Floor 1, Block 2,

Marlborough Street,

Dublin 1

SummaryImageAltTag

PEIL 2014-2020

An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim CSE 2014-2020.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

CAD A BHÍONN Á MHAOINIÚ AGAINN?

Forléargas ar na scéimeanna atá comh-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

DO BHAILL AMHÁIN

An Coiste Monatóireachta ar Chlár Oibriúcháin CSE.

EOLAS BREISE

Participant Stories

Contact Us

ESF Policy and Operations Unit
Department of Education and Skills
Block 1, Floor 3
Marlborough Street
Dublin 1
D01 RC96 
+353 (0)1 889 2003
peil@education.gov.ie
@ESF_Ireland

Links

Government of Ireland Logo