site-logo site-logo site-logo

ga - Priority 5

SummaryImageAltTag

PEIL 2014-2020

An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim CSE 2014-2020.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

CAD A BHÍONN Á MHAOINIÚ AGAINN?

Forléargas ar na scéimeanna atá comh-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

DO BHAILL AMHÁIN

An Coiste Monatóireachta ar Chlár Oibriúcháin CSE.

EOLAS BREISE

Participant Stories

Contact Us

ESF Policy and Operations Unit
Department of Education and Skills
Block 1, Floor 3
Marlborough Street
Dublin 1
D01 RC96 
+353 (0)1 889 2003
peil@education.gov.ie
@ESF_Ireland

Links

Government of Ireland Logo