background image

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

Momentum

Chuir Momentum oideachas agus oiliúint ar fáil chun cuidiú le daoine dífhostaithe go fadtéarmach na scileanna riachtanacha a ghnóthú chun obair a fháil in earnálacha an gheilleagair ina bhfuil deiseanna fostaíochta. Dhírigh sé ar chláir uasoiliúna agus athoiliúna a mhaoiniú a sholáthriagh cáilíochtaí go Leibhéal Sé den Chreat Náisiúnta Cáilíochta, nó a chomhionann.

Mar aon le bheith mar chuid de Thosaíocht 1, fuair Momentum leithdháileadh speisialta faoin Tionscnamh Fostaíochta don Óige chun tacú leo siúd atá faoi bhun 25 bliana d’aois agus nach bhfuil san oideachas, fostaithe nó á oiliúint.

 

Dúnadh na hiarratais don chlár Momentum in 2016.