background image

Cad a Bhíonn á Mhaoiniú Againn?

An Scéim Liúntais Fostaíochta um Fhilleadh ar an Obair (BTWEA)

Mar chuid den Tionscnamh Fostaíochta don Óige, díríonn an Scéim Liúntas Fiontraíochta um Fhilleadh ar an Obair ar dheiseanna fostaíochta a fheabhsú do dhaoine óga faoi bhun 25 bliana d’aois a bhfuil íocaíocht leasa shóisialaigh á fháil acu. Tá sé i gceist go gcuirfeadh sé cúnamh ar fáil do dhaoine atá ag brath le fada ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh agus ar mian leo a bheith féinfhostaithe trí ligint dóibh cuid dá n-íocaíocht leasa shóisialaigh a choinneáil thar dhá bhliain.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ag www.welfare.ie/en/Pages/Enterprise-Allowance-Self-Employed.aspx.