site-logo site-logo site-logo
background image

Maoiniú

Maoiniú

Baineann na príomhréimsí infheistíochta a roghnaíodh don CSE in Éirinn leis an ngníomhú dóibh siúd atá dífhostaithe, ionchuimsiú sa mhargadh sóisialta agus fostaíochta, oideachas agus oiliúint agus fostaíocht do dhaoine óga. 

Ní bhíonn deontais CSE ar fáil go díreach ón Roinn Oideachais & Scileanna. Cuireann an CSE tacaíocht ar fáil do raon cúrsaí, scéimeanna agus tionscnamh ar fud na tíre agus cuirtear an cúnamh seo ar fáil trí roinnt Ranna agus Gníomhaireachtaí Rialtais, a roghnaíodh mar thoradh ar chleachtas comhairliúcháin cuimsitheach. I measc na gComhlachtaí seo tá: an roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail, SOLAS, an tÚdarás um Ardoideachais agus an Roinn Cosanta. D’fhéadfadh go gciallódh maoiniú ó CSE go ndéantar cúrsaí nua a chur ar fáil, áiteanna breise a sholáthar ar chúrsaí, táillí nó cúnamh a thahairt do mhic léinn nó do dhaoine faoi oiliúint. Tá fáil ar na sonraí a bhaineann le scéimeanna a bhfuil tacaíocht acu ó CSE anseo.