Your choice regarding cookies on this site

By using this website, you agree to our use of cookies.

You can find out more about our use of cookies at Cookie Policy or manage your preferences now.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

Gearáin

Is é Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, mar Údarás Bainsitíochta CSE don Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghalim (PEIL) 2014-2020, an comhlacht ábhartha chun gearáin maidir le CSE a fhiosrú.

Gearáin


Is é Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE, mar Údarás Bainsitíochta CSE don Chlár Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghalim (PEIL) 2014-2020, an comhlacht ábhartha chun gearáin maidir le CSE a fhiosrú.

Tá fáil ar Nós Imeachta Gearán PEIL CSE anseo.

Tá fáil ar Fhoirm Ghearáin Gearán PEIL CSE anseo.